|     12/9/09-עברנו למשרדנו החדש בקיבוץ הסוללים(במתחם לינארו)     |     14/6/17-שונו הנחיות מנהל מקרקעי ישראל בנושא הגדלת נחלות ושמושי פל"ח-לקבלת עדכון פנה אלינו     |     17/6/17-למידע בנושאי שינוי יעוד-פנה אלינו     |     מזל טוב למשפחות ביטן,סבן,מקמל,ברזאני, ולמשפחת מניס על המעבר לבית החדש .     |     17/9/2009מזל טוב למשפחת בר(חנניה) גלס ומאירסון על תחילת בנית ביתכם החדש.     |     חג ראש השנה שמח לכל לקוחותינו     |          |     שנת 2017 שנת בנייה ויצירה,תכנון והצלחה     |