מבנה מרפאות קדם. עבור חכ"ל עמק חפר

מבנה מרפאות אזוריות של קופח כללית וכן מרפאות פרטיות.  כולל קפטריה ותכנון פיתוח סביבתי והקשרים למתחם בריכת השחייה האזורית אשר קרא עוד