תכנון תכניות מתאר ומפורטות במגזר הכפרי

אחד התחומים שבו אנו המתחנו בעיקר (ובעיקר אדר' איתי זהבי) הינו הכנת תכניות מתאר ומפורטות במגזר הכפרי. לתכנון זה נדרש קרא עוד