טיפ 4

לתכנית בינוי ערים (תב"ע מפורטת, מתאר, פיצול מגרש מנחלה ועוד)- פנה אלינו