טיפ 1

משרדנו מתמחה בשינוי יעוד למתחמי תעסוקה ,תיירות ומסחר למושבים וקיבוצים לפי החלטת רמ"י (949 המקורית).